Obraz dr hab. inż. Adam Chudecki

Adam Chudecki

dr hab. inż.

 • Zdalny użytkownik: Moodle
  Użytkownik zdalny - profil pobrano z CMF
 • Afiliacja do:
  CMF

Więcej o mnie

 • PROFIL ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH, LISTA PUBLIKACJI, PROPONOWANY TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:

  link

  ______________________________________________________________________________________

  E-MAIL: 

  adam.chudecki@p.lodz.pl

  ______________________________________________________________________________________

  KONSULTACJE:

  Konsultacje w sesji zimowej roku akademickiego 2021/22 odbywają się zdalnie na platformie MS Teams w terminach:

  • 1 luty (wtorek), w godzinach 20 - 21
  • 8 luty (wtorek), w godzinach 20 - 21
  • 22 luty (wtorek), w godzinach 20 - 21

   

  Jednocześnie informuję, że jedyny termin poprawkowy kolokwium wykładowego z wykładu z fizyki dla Planowania Przestrzennego odbędzie się zdalnie, 8 lutego w godzinach 20-21.

  Jeśli komunikacja na platformie MS Teams z jakiegoś powodu zawiedzie, proszę przesłać e-mail.

  ______________________________________________________________________________________

  KURSY PROWADZONE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/22:

   BAIŚ, Planowanie Przestrzenne, wykład, piątek 8-10

  ______________________________________________________________________________________

  WAŻNE UWAGI:

  Niektóre pytania studentów (zadane poprzez e-mail bądź chat na platformie MS-Teams) są ignorowane. Z zasady nie odpowiadam na:

  • pytania dotyczące szczegółów sprawozdań z laboratoriów lub szczegółów problemów poruszanych na wykładach - w tym celu proszę zgłaszać się na konsultacje.
  • pytania, na które jednoznacznie odpowiada Regulamin Studiów na PŁ, karta przedmiotu bądź Regulamin Laboratorium Fizyki CMF.
  • pytania dotyczące zasad zaliczeń lub ilości terminów poprawkowych (kwestie te jednoznacznie wyjaśnia karta przedmiotu i zostały one w szczegółach omówione na pierwszym wykładzie lub pierwszych zajęciach laboratoryjnych).

  Przepisywanie ocen:

  • Studenci ubiegający się o przepisanie oceny są zobowiązani do zgłoszenia się na pierwszy lub drugi wykład w semestrze, oraz (koniecznie!) kontakt e-mailowy (w e-mailu proszę przedstawić swoją sytuację, umieścić odnośniki do karty ECTS przedmiotu, na podstawie którego wnosi się o przepisanie oceny oraz przekazać dowód zaliczenia przedmiotu i ocenę, jaką się uzyskało). Brak kontaktu e-mailowego oznacza brak przepisania oceny. Proszę pamiętać, że ocena z przedmiotu (części bądź całości) nie jest przepisywana automatycznie. Każdy wniosek o przepisanie oceny jest oceniany indywidualnie.

  ______________________________________________________________________________________

  PRZYDATNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

  Procedura dostępu do otwartych materiałów PŁ:

  1. Zaloguj się na WIKAMP przy pomocy swojego loginu i hasła.
  2. W zakładce Wirtualne Wydziały wybierz serwer PORT.
  3. Wejdź na kafelek "Otwarte zasoby edukacyjne PŁ".
  4. Wybierz "Fizyka - materiały dla studentów i nie tylko dla nich".

  Po przejściu powyższej procedury otrzyma się dostęp do partii materiałów z fizyki wraz z symulacjami:

  • Matematyka w Fizyce
  • Prawa Newtona - Dynamika
  • Energia mechaniczna i pęd
  • Drgania
  • Fale
  • Wstęp do laboratorium

  Link "Wstęp do laboratorium" prowadzi do szerokiej gamy zasobów pomagających w zrozumieniu technik opracowywania danych doświadczalnych (min.: szczegółowe opracowanie zagadnienia zaokrąglania błędu i wyniku oraz ich zapisu wraz z filmem instruktażowym oraz wirtualny eksperyment "sprężyna").

  ______________________________________________________________________________________

  INSTALACJA PROGRAMU LOGGER PRO:

   Aby zainstalować pełną wersję programu Logger Pro należy:

  1. Odinstalować wersję Demo (o ile była zainstalowana).
  2. Pobrać instalacyjną wersję Loggera Pro z zasobu tutaj.
  3. Rozpakować archiwum .rar do jakiegoś folderu na twardym dysku, uruchomić plik setup.exe.
  4. Po instalacji wejść na stronę i pobrać najnowszą aktualizację.
  5. Uruchomić aktualizację, pamiętając o wyborze języka, w którym chce się pracować.