Spis treści i literatura

Spis treści:

1. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej

 • Pochodna funkcji jednej zmiennej

2. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej

 • Całka funkcji jednej zmiennej

3. Elementy algebry z geometrią analityczną

 • Liczby zespolone
 • Wektory, prosta, płaszczyzna
 • Powierzchnie i krzywe w przestrzeni

4. Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych

 • Funkcje dwóch zmiennych - wprowadzenie
 • Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych
 • Ekstrema globalne funkcji dwóch zmiennych
 • Funkcja uwikłana

5. Rachunek całkowy funkcji dwóch zmiennych

 • Całka podwójna

6. Równania różniczkowe

 • Równania różniczkowe zwyczajne

Literatura:

Projekt finansowany w ramach budżetu zadaniowego PŁ „Granty dydaktyczne PŁ”, Łódź 2019

Ostatnia modyfikacja: piątek, 25 października 2019, 22:30