Prowadzenie zajęć w formule e-learning, zgodnie z wymaganiami: 
Zarządzenia Nr 56/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej

wymaga między innymi przeszkolenia przez Centrum E-learningu PŁ z zakresu obsługi platformy Wikamp. Wychodząc naprzeciw temu wymaganiu przygotowaliśmy system certyfikacji nauczycieli akademickich.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest ukończenia szkolenia. Szkolenie certyfikujące  odbywa się zdalnie, za pomocą aplikacji MS Teams.

Certyfikaty kompetencji są wydawane na okres 3 lat. Warunkiem ich przedłużenia jest ukończenie w okresie ważności certyfikatu przynajmniej jednego szkolenia dodatkowego.

Aktualne terminy dostępne są pod adresem: https://edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=39&section=1#szkolenia

 

 

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 29 czerwca 2023, 10:27