Prowadzenie zajęć w formule e-learning, zgodnie z wymaganiami Uchwały Nr 07/2018 Senatu Politechniki Łódzkiej oraz Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Politechniki Łódzkiej wymaga przeszkolenia w Centrum E-learningu PŁ z zakresu metod i technik e-learningu. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom przygotowaliśmy system certyfikacji nauczycieli akademickich z zakresu E-Learningu.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest ukończenie dwóch szkoleń:

Certyfikaty kompetencji są wydawane na okres 3 lat. Warunkiem ich przedłużenia jest ukończenie w okresie ważności certyfikatu przynajmniej jednego szkolenia dodatkowego.

Aktualne terminy dostępne są w strefie rezerwacji pod adresem: https://adm.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=54

 

 

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 stycznia 2020, 15:27