Prowadzenie zajęć w formule e-learning, zgodnie z wymaganiami: 

Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Politechnice Łódzkiej  
Zarządzenia Nr 56/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej

wymaga przeszkolenia w Centrum E-learningu PŁ z zakresu metod i technik e-learningu. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom przygotowaliśmy system certyfikacji nauczycieli akademickich z zakresu E-Learningu.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest ukończenia szkolenia. Szkolenie certyfikujące obecnie z uwagi na pandemię odbywa się zdalnie, za pomocą aplikacji MS Teams.

Certyfikaty kompetencji są wydawane na okres 3 lat. Warunkiem ich przedłużenia jest ukończenie w okresie ważności certyfikatu przynajmniej jednego szkolenia dodatkowego.

Aktualne terminy dostępne są w strefie rezerwacji pod adresem: https://adm.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=54

 

 

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 12 października 2021, 12:49