Certyfikaty kompetencji w obszarze e-learningu

Prowadzenie zajęć w formule e-learning, zgodnie z wymaganiami Uchwały Nr 07/2018 Senatu Politechniki Łódzkiej oraz Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Politechniki Łódzkiej wymaga przeszkolenia w Centrum E-learningu PŁ z zakresu metod i technik e-learningu. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom przygotowaliśmy system certyfikacji nauczycieli akademickich z zakresu E-Learningu.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest ukończenie dwóch szkoleń:

  • C1 - Jak rozpocząć pracę na platformie WIKAMP?
  • C2 - Wykład na platformie

Certyfikat może także zostać wydany na podstawie świadectwa ukończenia szkolenia w ramach Projektu „Dydaktyka 2.0" – szkolenie 2.1 – e-learning.

Certyfikaty kompetencji są wydawane na okres 3 lat. Warunkiem ich przedłużenia jest ukończenie w okresie ważności certyfikatu przynajmniej jednego szkolenia dodatkowego.

Terminy szkoleń:
 

Termin 19.10 - 26.10.2018
I część szkolenia:   C1 - Jak rozpocząć pracę w WIKAMP?      
19 października, godz. 8:30 - 12:30  -  szkolenie stacjonarne w salach Centrum E-Learningu PŁ

II część szkolenia:  C2 - Wykład na platformie
22 - 25 października -  w formie e-learningowej na platformie WIKAMP, wymaga aktywności około 1 godziny każdego dnia.
26 października,  godz. 14:30 - 18:30 – warsztaty stacjonarne w salach Centrum E-Learningu PŁ

 

Termin 09.11 - 16.11.2018
I część szkolenia:   C1 - Jak rozpocząć pracę w WIKAMP?      
09 listopada, godz. 8:30 - 12:30  -  szkolenie stacjonarne w salach Centrum E-Learningu PŁ

II część szkolenia:  C2 - Wykład na platformie
12 - 15 listopada -  w formie e-learningowej na platformie WIKAMP, wymaga aktywności około 1 godziny każdego dnia.
16 listopada,  godz. 08:30 - 12:30 – warsztaty stacjonarne w salach Centrum E-Learningu PŁ

  

Termin 04.01 - 11.01.2019
I część szkolenia:   C1 - Jak rozpocząć pracę w WIKAMP?      
04 stycznia, godz. 8:30 - 12:30  -  szkolenie stacjonarne w salach Centrum E-Learningu PŁ

II część szkolenia:  C2 - Wykład na platformie
07 - 10 stycznia -  w formie e-learningowej na platformie WIKAMP, wymaga aktywności około 1 godziny każdego dnia.
11 stycznia,  godz. 08:30 - 12:30 – warsztaty stacjonarne w salach Centrum E-Learningu PŁ

 

Ostatnia modyfikacja: piątek, 28 września 2018, 11:07