Dla rozpoczynających pracę z platformą WIKAMP
 

Podstawy działania platformy

Polecane dla osób, rozpoczynających pracę z platformą WIKAMP, które chcą wspomagać tradycyjne zajęcia poprzez udostępnianie cyfrowych materiałów dydaktycznych (np. prezentacje, artykuły, skrypt, nagranie), publikowanie informacji organizacyjnych (harmonogram, zasady zaliczenia), komunikowanie się. Adresowane do osób, które nie miały styczności z platformą WIKAMP lub chcą przypomnieć sobie podstawy jej funkcjonalności.


Zakres tematyczny: podstawowe ustawienia przedmiotu, zapisy studentów, komunikacja ze studentami, zamieszczanie materiałów dla studentów.

Czas trwania: około 3 h

 

Dla znających podstawy funkcjonowania platformy WIKAMP 

 

Przesyłanie sprawozdań i prac domowych

Zakres tematyczny: 
praktyczne wykorzystanie aktywności Zadanie w tym: przesyłanie plików,  ustawienia liczby podejść do zadania, grupowe przesyłanie zadań i grupowe ocenianie, zadanie realizowane poza platformą WIKAMP.

Czas trwania: około 1,5 h

 

Lista obecności 

Zakres tematyczny: dodawanie Listy obecności do przedmiotu, dodawanie i edycja terminów, korzystanie z listy w ciągu roku.
 

Czas trwania: około 1,5 h 

 

Tworzenie testów

Zakres tematyczny: 
tworzenie bazy pytań, prezentacja różnych typów pytań. Utworzenie testu i omówienie najważniejszych ustawień testu. 

Czas trwania: około 2 h

 

Moduł H5P - zestaw narzędzi interaktywnych 

Zakres tematyczny: Dodawanie wybranych narzędzi, edycja ustawień i wykorzystanie.
 

Czas trwania: około 2 h


Szkolenie prezentera Webinariów 

Zakres tematyczny: obsługa pokoju webinariów od strony prezentera, organizowanie webinariów, zasady rejestrowania pokojów 
webinaryjnych.

Czas trwania: około 1,5 h 

Dla wszystkich, którzy wśród zestawu nie znaleźli interesującego tematu, oferujemy szkolenia indywidualne, po uprzednim uzgodnieniu zakresu zagadnień i terminu.

 

Terminy dostępne są w strefie rezerwacji pod adresem: https://adm.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=54

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 stycznia 2020, 13:49