Szkolenia podstawowe

Zestaw szkoleń szczególnie polecany dla osób, które chcą wspomagać tradycyjne zajęcia poprzez udostępnianie cyfrowych materiałów dydaktycznych (np. prezentacje, artykuły, skrypt, nagranie), publikowanie informacji organizacyjnych (harmonogram, zasady zaliczenia), komunikowanie się. Szkolenia zostały tak przygotowane, aby mogły w nich uczestniczyć osoby, które nie miały styczności z platformą WIKAMP  lub chcą przypomnieć sobie podstawy jej funkcjonalności

Jak prezentować oceny studentom?

Zakres tematyczny: jak wykorzystać platformę tylko do prezentowania ocen śród-semestralnych i końcowych w przedmiocie. Warsztaty. Czas trwania 90 minut. Uczestnicy szkolenia wychodzą z gotowym narzędziem do prezentowania ocen dla swoich studentów. Szkolenie dla osób, które nie będą wykorzystywały innych narzędzi platformy (np. testów)

 

Jak zamieszczać materiały dla studentów?
Zakres tematyczny: podstawowe ustawienia przedmiotu, zapisy studentów, komunikacja ze studentami, zamieszczanie materiałów dla studentów.

Jak sprawdzić obecność i wystawić oceny?
Zakres tematyczny: podstawowe ustawienia przedmiotu, zapisywanie studentów, utworzenie listy obecności , zdefiniowanie aktywności studenta, wstawienie oceny do dziennika, komunikacja ze studentami.

Terminy dostępne są w strefie rezerwacji pod adresem: https://adm.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=54

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 października 2018, 11:27