FAQ - finansowanie studiów przez firmy, urzędy, fundacje itp.

 • Jak uwzględnić finansowanie całości lub części kosztów uczestnictwa w studiach przez instytucję finansującą (firmę, urząd, fundację itp.)?
  Najprostszym, najbardziej uniwersalnym i rekomendowanym przez nas sposobem jest:
  Zawarcie umowy o warunkach kształcenia pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem oraz
  Zawarcie umowy o sfinansowanie studiów między Słuchaczem a instytucją finansującą.
  W ten sposób umowa między Słuchaczem a instytucją może być sformułowana dowolnie. Faktury są wówczas wystawiane na dane Słuchacza.
 • Czy umowa o warunkach kształcenia na studiach podyplomowych może być zawarta z instytucją finansującą zamiast ze Słuchaczem?
  Tak, ale w ograniczonym zakresie. Oprócz podstawowej umowy zawieranej ze słuchaczem istnieje forma umowy zawieranej z pracodawcą Słuchacza, a także z Urzędem Pracy kierującym Słuchacza na studia. Umowy takie są rekomendowane w przypadku, gdy pracodawca lub Urząd finansuje całość opłaty za studia. Faktury są wówczas wystawiane na dane instytucji finansującej.
 • Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, czy muszę zawierać odrębną umowę?
  Nie, w takim przypadku zawierana jest podstawowa umowa między Uczelnią a Słuchaczem, należy natomiast dodatkowo podać numer NIP który zostanie umieszczony na fakturze wystawionej na dane Słuchacza. Prosimy także o przystawienie pieczątki firmowej na umowie obok podpisu Słuchacza.
 • Czy finansowanie studiów przez instytucję jest traktowane jako przychód Słuchacza?
  Co do zasady - tak. Należy w tej sprawie skonsultować się z odpowiednimi osobami instytucji finansującej.
  W przypadku, gdy Słuchacz jest pracownikiem firmy która w całości lub części finansuje opłatę za studia, i jeżeli pracodawca skierował pracownika na studia podyplomowe, nie uznaje się kwoty finansowania za przychód, nie podlega ona opodatkowaniu ani oskładkowaniu (źródło).
  Powyższe zasady obowiązują niezależnie od tego, czy umowa została podpisana ze Słuchaczem, czy instytucją finansującą.
 • Czy można otrzymać fakturę z terminem zapłaty przed wpłatą należności?
  Co do zasady wystawiane są faktury potwierdzające dokonane wpłaty. Jeżeli jednak instytucja finansująca nie zgadza się na dokonanie przelewu przed otrzymaniem faktury, należy indywidualnie zwrócić się o wystawienie faktury terminowej. Wystawienie faktury nie jest możliwe, dopóki nie zostanie dostarczona umowa o warunkach kształcenia podpisana ze strony Słuchacza lub instytucji finansującej.
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 18 października 2016, 01:34