• Nieujawniane studentom
  Bieżąca


  Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli i metodyków nauczania języków obcych
  pod honorowym patronatem JM Rektora PŁ oraz Stowarzyszenia SERMO
  Łódź, 21-22 września 2018

  Z przyjemnością informujemy, że dzięki przychylności kierownictwa Zatoki Sportu uczestnicy naszej konferencji będą mogli nieodpłatnie skorzystać z pływalni oraz boiska do gry w badmintona (na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia rakietek i lotek).


  3o lipca zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa czynnego w konferencji.
  7 września mija termin zgłoszeń uczestnictwa biernego, jest to też ostateczny termin uiszczenia opłaty za udział w konferencji.
  Po 7 września zostanie opublikowana zaktualizowana wersja programu konferencji.


                 

  • PROGRAM KONFERENCJI

   Nieujawniane studentom
   Bieżąca

   PIĄTEK 21 WRZEŚNIA

   8:00-9:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

   9:30-12:00 POWITANIE i SESJA PLENARNA

   9:30-10:00 Powitanie

   10:00-10:45 P. Lahiff, Future Learn Making a Space that Fits for Technology in Education (Jak znaleźć właściwe miejsce dla technologii w edukacji)

   10:45-11:30 R. Grzybowski, PŁ E-Learning, czyli edukacja jutra...

   11:30-12:00 A. Jusiel, ClickMeeting Webinary, a budowanie relacji z uczniami w nauczaniu języków obcych online.

   12:00-12:30 PRZERWA KAWOWA

   SESJA A  -  sala L-3, CJ PŁ bud. B24

   12:30-13:00 O. Kowalczyk, UMK ESP – wyzwania i możliwości

   13:00-13:30 W. Fabijańska, PŁ Filmy i filmiki – podpora dla lektora

   13:30-14:00 A. Jagiełło-Tondera, WAT Nauczanie terminologii wojskowej poprzez materiały filmowe

   14:00-14:30 A. Dziura, Uniwersytet Rzeszowski Podcasting – interesujący sposób rozwijania umiejętności mówienia w języku obcym

   SESJA B  -  sala L-5, CJ PŁ bud. B24

   12:30-13:00 M. Zientarski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu MEP i projekt językowy WSB w Toruniu

   13:00-13:30 M. Zientarski  Egzamin w formie cyfrowej na przykładzie Mobilnej Pracowni Egzaminacyjnej WSB w Toruniu 

   13:30-14:00 M. Czyżuk, A. Rosińska, WSB w Toruniu Jak zaprojektować i wdrożyć kurs językowy online?

   SESJA C  -  sala L-7, CJ PŁ bud. B24

   12:30-13:00 M. Molenda, UŁ Kilka słów o słownikach (w Moodle) - webinar

   13:00-13:30 D. Król-Stogidis, PŁ Edpuzzle – moje ulubione narzędzie do nauki języka: wprowadzenie

   13:30-14:00 M. Białecka, R. Radziewicz-Olender, SP nr 55

   14:00-14:30 E. Muszczynko, PŁ TED – idee, które warto propagować

   SESJA WARSZTATOWA CEL PŁ bud. sala 202, B22  

   warsztat certyfikowany

   CLICKMEETING

   Jak aktywizować uczniów w czasie zajęć prowadzonych przez webinary 90 min

   14:30-15:30 OBIAD

   SESJA A

   15:30-16:30 W. Rożnawska,  B. Raczkiewicz, UJ Wykorzystanie platformy Moodle w nauczaniu języków obcych w JCJ UJ

   16:00-16:30 K. Olszewski, Politechnika Poznańska Porównanie narzędzi do tworzenia zadań typu zamkniętego na platformie Moodle

   16:30-17:00 A. Malinowska, PW Wykorzystanie platformy MOODLE w tworzeniu interaktywnych zadań testowych do kursów specjalistycznych

   SESJA B

   15:30-16:00 K. Breszka, PŁ Cyfrowy tubylec, czyli blaski i cienie e-studenta

   16:00-16:30 M. Dziubińska, PŁ Czego pragnie dydaktyk?

   16:30-17:00 A. Łuczak, Akademia L.

   Koźmińskiego W poszukiwaniu idealnej aplikacji do oceny znajomości języków obcych

   17:00-17:30 P. Łuczeńczyk, AHE Wykorzystanie narzędzi platformy Moodle oraz webinarów w Kursie języka polskiego dla obcokrajowców w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym

   SESJA C

   15:30-16:00 J. Speller, PŁ How to supercharge your moodle

   16:00-16:30 Mary-Jane Radford Arrow Flipping an Interdisciplinary Technical English Course with Moodle: Work in Progress

   16:30-17:30 J. Jaworska, S. Pędziwiatr, PŁ Czego pragnie student (PŁ)? Kilka uwag o flipped classroom i wykorzystaniu narzędzi Moodle w realizowaniu zajęć z języka angielskiego

   SESJA WARSZTATOWA

   warsztat certyfikowany

   CLICKMEETING

   Jak aktywizować uczniów w czasie zajęć prowadzonych przez webinary 90 min

   19:00 KOLACJA

   SOBOTA 22 WRZEŚNIA

   9:30-11:00 SESJA PLENARNA

   9:30-10:15 A. Poniszewska PŁ, Odwrócona klasa – nauczanie odwrócone.

   10:15-11:00 M. Kurek, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie Interkulturowe wymiany online w praktyce akademickiej

   11:00-11:30 PRZERWA KAWOWA

   SESJA A  -  sala L-3, CJ PŁ bud. B24

   11:30-12:15 P. Oczko, KUL Tablet kontra zeszyt. O wykorzystaniu najnowszych technologii na lekcjach języka polskiego jako obcego.

   12:15-12:45 A. Zarzycka, PŁ Sprawdź się w Moodle! Kreatywne wykorzystanie formatu pytań testowych

   12:45-13:15 A. Drzewińska, PW Wybrane problemy projektowania interaktywnych zasobów edukacyjnych na potrzeby procesu nauczania i uczenia się języka rosyjskiego jako obcego realizowanego z wykorzystaniem platformy internetowej Moodle w wyższej uczelni technicznej

   SESJA B  -  sala L-5, CJ PŁ bud. B24

   11:30-12:15 Z. Heliasz/J. Górzyńska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Praca z tekstem technicznym przy pomocy narzędzi online

   12:15-12:45 E. Muszczynko, PŁ Tablica multimedialna jako wielofunkcyjne narzędzie nauczania

   12:45-13:15 M. Gałaj, PŁ Niededykowane narzędzia IT w nauczaniu

   13:15-13:45 I. Świerad, PŁ Skończyć z papierkową robotą

   SESJA WARSZTATOWA CEL PŁ bud. sala 202, B22  

   11:30-12:15 D. Król-Stogidis, PŁ Edpuzzle – moje ulubione narzędzie do nauki języka

   12:15-12:45 J. Miłosz-Bartczak, E. Krawczyk, PŁ Wirtualna lekcja języka angielskiego na podstawie podręcznika Business Result Intermediate 2nd edition.

   12:45-13:15 Ł. Wodarczyk, PŁ Kahoot interaktywne narzędzie zwiększające motywacje i współzawodnictwo w grupie

   13:15-13:45 K. Radke, UAM Tworzenie materiałów powtórkowych za pomocą darmowych aplikacji internetowych (Quizziz, Kahoot oraz LearningApps)

   13:45-14:15 PRZERWA KAWOWA

   14:15-15:00

   Sala dydaktyczna L-36 CJ PŁ, bud. B24

   Hanna Stawińska Mobilizować albo nie mobilizować, oto jest pytanie

   warsztat certyfikowany

   OXFORD

   15:00

   ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI i WYDANIE CERTYFIKATÓW

   Kolejna wersja programu, zawierająca informacje o salach, w których odbywać się będą wydarzenia, zostanie opublikowana po 7.09. tj. po upływie terminu zgłoszeń biernych i wpłat.   Wykłady plenarne rozpoczynające konferencję:

   • Peter Lahiff - 
    Prezentacja oparta jest na doświadczeniach autora zdobytych w ramach działalności szkoły językowej Future Learning i związanych z opracowywaniem, dostosowaniem i korzystaniem z programów nauczania wspieranych nowoczesnymi technologiami. Przybliży ona sposób, w jaki można radzić sobie z ograniczeniami przestrzeni, wyposażenia klas i zaangażowania pracowników. Autor wyjaśni także jak technologia zmieniła rolę nauczyciela w zajęciach prowadzonych według tych programów, jakiego wsparcia wymagają, oraz podzieli się swoimi refleksjami na temat ograniczeń w wykorzystaniu technologii w edukacji.

   Peter Lahiff posiada szerokie doświadczenie w projektowaniu kursów językowych, metodyce i zarządzaniu w środowisku akademickim; od 18 lat jego praca związana jest z nauczaniem języka angielskiego. Jest dyrektorem pierwszego w Dublinie kursu Trinity Cert. TESOL i dyrektorem akademickim  Future Learning, gdzie zajmuje się opracowywaniem i wprowadzaniem letnich kursów językowych dla młodzieży, wzbogaconych o wykorzystanie innowacyjnych technologii.

    • Agata Jusiel - Webinary, a budowanie relacji z uczniami w nauczaniu języków obcych online.
     W kształceniu niezbędny jest czynnik ludzki. Efektywne nauczanie języków obcych wymaga nie tylko umiejętności skutecznego i atrakcyjnego przekazywania wiedzy, ale też budowania relacji na linii uczeń – nauczyciel. Jak je budować, kiedy nie prowadzimy ich stacjonarnie? Wybierając webinary możemy osiągnąć wiele celów, a w czasie prelekcji Agata Jusiel zaprezentuje kilka technik, jak prowadzić zajęć tak, by angażować, edukować i utrwalać relacje jednocześnie.

    Business Development Manager w ClickMeeting od 5 lat, ekspert w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. Wierzy w siłę relacji i pokonywania barier w budowaniu przewagi rynkowej.

    Jej praca to wspieranie polskich i zagranicznych uczelni, przedsiębiorców oraz jednostek administracji publicznej w ich codziennym funkcjonowaniu. Na co dzień doradza, jak budować nowoczesne środowisko pracy i edukacji oraz dopasowuje funkcjonalności do indywidualnych potrzeb klientów. Wierzy, że w ciągle zmieniającej się rzeczywistości stagnacja jest najgorszym, na co może pozwolić sobie organizacja dlatego też stale szkoli, wspiera i edukuje swoich klientów.

     

     

     • Rafał Grzybowski - E-Learning, czyli edukacja jutra ...
      Światowe i Europejskie trendy w podejściu do kształcenia studentów, wpływ nowoczesnych technologii na zmiany w metodykach nauczania, zmiany demograficzne na rynkach pracy i ich wpływ na ofertę edukacyjną uczelni.

     dr inż. Rafał Grzybowski jest wykładowcą w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej oraz twórcą i Dyrektorem Centrum E-Learningu PŁ. Od kilkunastu lat zajmuje się narzędziami i metodyką e-learningu. Opracował i prowadził dwa wirtualne przedmioty dla Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, sześć przedmiotów hybrydowych na Politechnice Łódzkiej. Jest twórcą uczelnianej platformy e-learningowej Politechniki Łódzkiej, szkoleniowcem i konsultantem z zakresu e-learningu i bezpieczeństwa informacji. W swojej karierze zawodowej ma utworzenie i prowadzenie komercyjnego ośrodka szkoleniowego, zarządzanie dwoma dużymi firmami informatycznymi, wdrożenie kilku aplikacji komputerowych o zasięgu ogólnopolskim oraz 31 artykułów naukowych.

      

      

     • PATRONAT NAD KONFERENCJĄ

      Nieujawniane studentom
      Bieżąca
     • ORGANIZATORZY

      Nieujawniane studentom
      Bieżąca
     • CZAS I MIEJSCE

      Nieujawniane studentom
      Bieżąca


      21-22 września 2018  Łódź, Kampus B Politechniki Łódzkiej


      Kampus B PŁ zlokalizowany jest niedaleko dworca Łódź Kaliska

      Dojazd z dworca Łódź Kaliska: 1 przystanek tramwajami 8 – kierunek: CM Zarzew, 10A i 10B – kierunek: Augustów/Olechów, 14 – kierunek: Dw. Łódź Dąbrowa; przesiadka przy ul Żeromskiego na wiadukcie w tramwaje 15 – kierunek Chojny Kurczaki, 16 – kierunek Pl. Niepodległości, 17 – kierunek Chocianowice IKEA. Należy wysiąść na przystanku: Al. Politechniki-Wróblewskiego (Kampus PŁ)

      Bezpośredni dojazd z dworca Łódź Fabryczna: autobusem nr 57 (kierunek: Piastów Kurak). Należy wysiąść na przystanku: Wólczańska-Czerwona

      • PRZED KONFERENCJĄ

       Nieujawniane studentom
       Bieżąca

       Warto tu zaglądać.

       Gdy tylko wiosna zagości u nas na dobre opiszemy jak wiele możesz zrobić przed konferencją, aby lepiej się do niej przygotować.

       pytania

       • REJESTRACJA

        Nieujawniane studentom
        Bieżąca

        Konto do przelewów opłat konferencyjnych:

        Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO
        ul. Piotrowo 3a 60-965 Poznań
        NIP 782-23-54-006
        Konto: 
        Bank Zachodni WBK SA, 6 oddział w Poznaniu
        42 1090 1362 0000 0001 0531 2423

        CEL KONFERENCJI

        Celem konferencji jest prezentacja i wymiana dobrych praktyk w zakresie wykorzystania
        e-learningu i nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych,
        z uwzględnieniem doskonalenia 5 sprawności wg ESOKJ/CEFR.

        • Jak skutecznie posługiwać się nowoczesnymi technologiami w dydaktyce?
        • Jak skutecznie wykorzystywać e-learning
        • Dlaczego warto korzystać z nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych?
        • Jak nowoczesne technologie wpływają na proces przyswajania i utrwalania wiedzy?

        UCZESTNICY

        Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli języków obcych: pracowników centrów językowych przy uczelniach wyższych, szkół językowych oraz szkół powszechnych. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo podzielić się swoim doświadczeniem wykorzystania różnorodnych nowoczesnych narzędzi w procesie dydaktycznym.

         

        Termin nadsyłania zgłoszeń dla wystąpień:   30 lipca 2018

        Termin nadsyłania zgłoszeń dla uczestników biernych:   7 września 2018

        Uczestnicy konferencji proszeni są o rejestrację elektroniczną zgodnie z instrukcją poniżej.

         

        Opłaty konferencyjne:

        dla zgłoszeń przed 30 czerwca:

        opłata konferencyjna:          220 ZŁ + 80 ZŁ KOLACJA 21 WRZEŚNIA (OPCJONALNIE)
            
        dla członków SERMO:      200 ZŁ + 80 ZŁ KOLACJA 21 WRZEŚNIA (OPCJONALNIE)

         

        dla pozostałych zgłoszeń:

        opłata konferencyjna:          290 ZŁ + 80 ZŁ KOLACJA 21 WRZEŚNIA (OPCJONALNIE)
            dla członków SERMO:      270 ZŁ + 80 ZŁ KOLACJA 21 WRZEŚNIA (OPCJONALNIE)

         

        Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne oraz poczęstunek (przerwy kawowe i obiad w dniu 21 września 2018).

          

        Jak zarejestrować się na konferencję:

        W celu rejestracji wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

        1. Założyć konto uczestnika na naszej uczelnianej platformie e-learningu poprzez wypełnienie formularza znajdującego się TUTAJ. (Pracownicy PŁ pomijają ten krok, korzystając ze swoich kont pracowniczych i wybierając z wirtualnych wydziałów PORT)

        2. Zalogować się na stronie konferencji ---> https://port.edu.p.lodz.pl/enrol/index.php?id=24

        3. Wypełnić formularz rejestracyjny ---> https://port.edu.p.lodz.pl/mod/data/edit.php?d=21

                   

        Komitet organizacyjny:

        dr Magdalena Nowacka – dyrektor    CJ PŁ

        dr inż. Rafał Grzybowski – dyrektor  CEL PŁ

        mgr Justyna Jaworska     CJ PŁ

        mgr Szymon Pędziwiatr     CJ PŁ

        mgr Barbara Rosicka-Koczur     CJ PŁ

        dr Anna Zarzycka     CJ PŁ

         

        Kontakt: lektor.high-tech@info.p.lodz.pl

        Polub nas na facebook

        • Baza Danych
         Nieujawniane studentom
       • TEMATYKA I FORMY UCZESTNICTWA

        Nieujawniane studentom
        Bieżąca

        TEMATYKA KONFERENCJI

        • Wykorzystanie platformy MOODLE w procesie dydaktycznym: zalety i obszary warte udoskonalenia;
        • Multimedia w aktywnościach platformy moodle;
        • E-learning: efektywne nauczanie przez Internet, tworzenie materiałów
        • e-learningowych i ćwiczeń interaktywnych;
        • Webinaria jako nowoczesna metoda prowadzenia zajęć 0n-line;
        • Praca z materiałem filmowym jako elementem programu nauczania;
        • Tablica multimedialna jako narzędzie aktywizacji studenta;
        • Podnoszenie efektywności procesu dydaktycznego przy pomocy różnorodnych programów online.
        • Aspekty prawne użytkowania darmowych narzędzi internetu w procesie dydaktycznym;

        FORMY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

        • Lekcje pokazowe (do 45 minut)
        • Prelekcje (ok. 20 minut)
        • Warsztaty praktyczne (ok. 20 minut)
        • Kurs e-learningowy (do 30 minut) - nowość
        • Webinarium (do 30 minut) - nowość

        • INFORMACJE PRAKTYCZNE

         Nieujawniane studentom
         Bieżąca

         ZAKWATEROWANIE:

         w pobliżu kampusu znajduje się kilka hoteli w różnych przedziałach cenowych, np.

         Double Tree by Hilton http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/poland/doubletree-by-hilton-hotel-lodz-LCJDLDI/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1DT2DMH3LocalSearch4DGGenericx6LCJDLDI

         Hotel Ibis http://www.ibis.com/pl/hotel-3096-ibis-lodz-centrum/index.shtml

         Novotel http://www.novotel.com/pl/hotel-7830-novotel-lodz-centrum/index.shtml

         Hotel Focus http://www.focushotels.pl/lodz,30.html

         Holiday Inn http://hilodz.com/

         Hotel Iness http://www.inesshotel.pl/kontakt.php

         Hostel Relax https://hotelikrelax.pl/

         Boutique Hotel’s (lokalizacje na ul. Stefanowskiego I Milionowej) https://www.hotels24.com.pl/

         Hostele Flamingo i Cynamon na ul. Sienkiewicza, na trasie autobusu 57, między dworcem Łódź Fabryczna i kampusem PŁ http://www.lodz.flamingo-hostel.com/ http://cynamonhostel.pl/pl/

         Pulpit kursu