Pierwszy etap certyfikacji.
Szkolenie zakończone testem.


Szkolenie zostało przygotowane w dwojakiej formie: prezentacji i warsztatów. Podczas prezentacji zostaną pokazane zarówno podstawowe jak i zaawansowane możliwości platformy WIKAMP. Podczas warsztatów uczestnicy szkolenia będą mieli do wykonania określone zadania z zakresu podstawowych i mniej zaawansowanych funkcji platformy WIKAMP. Dla osób zainteresowanych prezentowanymi zagadnieniami o większym stopniu zaawansowania oferujemy szkolenia indywidualne, w których szczegółowo zostanie omówione dane zagadnienie. Dopuszcza się zorganizowanie szkolenia dla małej grupy osób zainteresowanych dokładnie taką samą tematyką.

Zakres szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z następujących zagadnień:

 • podstawowe zagadnienia dotyczące platformy WIKAMP, w tym jej struktura organizacyjna oraz zasady poruszania się po platformie
 • profil użytkownika oraz najważniejsze jego elementy
 • organizacja przedmiotu z uwzględnieniem jego najważniejszych elementów i ustawień
 • użytkownicy platformy, ich role i uprawnienia
 • sposoby zapisów studentów do przedmiotu z omówieniem zalet poszczególnych metod zapisów
 • zapisy do grup w przedmiocie za pomocą różnych metod
 • rodzaje i możliwości forów dyskusyjnych jako ważnego narzędzia komunikacji ze studentami
 • dodawanie treści zarówno poprzez umieszczanie w przedmiocie gotowych plików jak i redagowanie treści bezpośrednio na platformie
 • możliwość kontroli logów

 Szczegółowy zakres szkolenia znajduję się w dalszej części tej strony.

Warunki ukończenia szkolenia

Szkolenie kończy obowiązkowy test certyfikujący, którego ukończenie z pozytywnym wynikiem umożliwia udział w szkoleniu “Wykład na platformie”. Dla osób posiadających kompetencje z zakresu tego szkolenia, zdobyte w ramach innych szkoleń lub własnym doświadczeniem, dopuszcza się ukończenie szkolenia jedynie poprzez zdanie testu końcowego bez konieczności uczestniczenia w zajęciach. Decyzję o zastosowaniu tej formy podejmuje Dyrektor Centrum E-Learningu.

Organizacja szkolenia

Maksymalnie w szkoleniu może uczestniczyć 8 osób.

Do dyspozycji uczestników szkolenia zostanie przygotowany przedmiot, do którego zostaną zapisani. Przedmiot zawierać będzie między innymi różnego rodzaju fora i czat, materiały dydaktyczne i bloki. Dodatkowo uczestnicy będą mieli do dyspozycji przedmiot, w którym wcielą się w rolę nauczyciela/prowadzącego i będą wykonywać zadania warsztatowe podczas szkolenia. 

Przewidziany czas szkolenia to: około 4h

Szczegółowy opis szkolenia:


1. Platforma
WIKAMP

Prezentacja:

 • zaprezentowanie specyfiki działania platformy WIKAMP
 • zapoznanie z oprogramowaniem, w oparciu o które działa WIKAMP
 • omówienie zasad przypisania pracowników, studentów i przedmiotów do Wirtualnych wydziałów
 • prezentacja najważniejszych elementów umożliwiających poruszanie się po platformie
 • wskazanie miejsc na WIKAMP z istotnymi informacjami dla pracowników


2. Profil użytkownika

Prezentacja: 

 • demonstracja profilu użytkownika;
 • zaprezentowanie opisu wraz z informacjami o konsultacjach, oraz innych informacji z profilu dostępnych również bez logowania

3. Przedmiot

Prezentacja: 

 • składanie wniosku o nowy przedmiot,
 • zmiana ustawień przedmiotu (opisu, nazwy, liczby tematów)
 • edycja wyglądu przedmiotu ( tryb edycji, ukrywanie poszczególnych elementów, zmiana kolejności, zawartości i nazw tematów) 
 • wykorzystanie mechanizmu zmiany roli i omówienie podstawowych uprawnień dla ról w przedmiocie na WIKAMP
 • wykorzystanie ścieżki dostępu w celu ułatwienia poruszania się po przedmiocie i całej platformie)
 • prezentacja dostępnych ustawień językowych przedmiotu oraz platformy

4. Bloki

Prezentacja: 

 • przenoszenie bloków, dokowanie i ukrywanie
 • zawartość głównych bloków: Nawigacja i Administracja
 • możliwość dodawania i edycji bloków w przedmiocie
 • prezentacja bloku HTML jako miejsca, w którym można umieścić informacje stale widoczne w przedmiocie lub na stronie przedmiotu

5. Zapisy użytkowników

 • prezentacja różnych sposobów zapisów do przedmiotu (ręczne i samodzielne zapisy, procedura dodawania kohort, zapisy z jednoczesnym wyborem grupy docelowej, 

I Zapisy ręczne

Prezentacja: 

 • omówienie zapisów ręcznych na przedmiot z uwzględnieniem zależności/ różnic między Wirtualnymi Wydziałami
 • zapisanie uczestników szkolenia do przedmiotu
 • omówienie wyglądu, możliwości wyszukiwania w sekcji Zapisy ręczne
 • zmiana roli użytkownika: omówienie uprawnień dla ról: Student, Prowadzący, Nauczyciel bez praw edycji

II Zapisy do przedmiotu grup wyodrębnionych w strukturze uczelni - kohort

Prezentacja:

 • omówienie możliwości i ograniczeń zapisu użytkowników poprzez kohorty

III Zapisy samodzielne do przedmiotu i grup

Prezentacja:

 • omówienie ustawień formularza metody zapisów,
 • omówienie ustawień i możliwości zapisywania, wyboru i wykorzystania grup w przedmiocie

Warsztat:

Przebieg warsztatów: 

 • zapisanie się do przedmiotu warsztatowego w roli prowadzącego
 • ustawienie samodzielnej metody zapisów w przedmiocie
 • utworzenie grupy w przedmiocie i ustalenie haseł zapisów do grup

6. Narzędzia służące do komunikacji ze studentami

Prezentacja: 

 • omówienie i zaprezentowanie różnych rodzajów forum dyskusyjnego (forum pytań i odpowiedzi, forum standardowe do użytku ogólnego, każdy wysyła jeden temat dyskusji, pojedyncza dyskusja, publikacja dokumentów, standardowe forum wyświetlane w układzie bloga)
 • przedstawienie sposobu dodania forum dyskusyjnego wraz z edycją jego ustawień
 • omówienie rodzajów subskrypcji forum
 • omówienie funkcjonalności i efektów wysyłki wiadomości do wybranego studenta (sekcja Uczestnicy w bloku Nawigacja)
 • zaprezentowanie i użycie przykładowego czatu (łącznie z cyklicznym powtarzaniem sesji) oraz z dostępem do historii ukończonych sesji

Warsztaty:

Umiejętności zdobyte na warsztatach:

 • tworzenie forum jako narzędzia służącego do przekazywania uczestnikom przedmiotu ważnych informacji
 • komunikacja z wybranymi uczestnikami/grupami studentów (wysyłanie wiadomości, modyfikacja subskrypcji (listy uczestników otrzymujących posty, konfiguracja powiadomień o nowych postach)

Przebieg warsztatów:

 • utworzenie forum dyskusyjnego,
 • umieszczenie wiadomości dostępnych dla różnego grona odbiorców,
 • odpowiedź na posty innych uczestników
 • edycja wpisu

7. Prezentowanie treści przedmiotu 

Prezentacja:

 • prezentacja wyglądu i specyfiki korzystania z podstawowych narzędzi do zamieszczania treści w przedmiocie WIKAMP
 • pliki w formie Word i pdf
 • foldery plików 
 • prezentacja linków do zasobów Internetu
 • prezentacja treści tworzonych bezpośrednio w przedmiocie WIKAMP za pomocą zasobów strona i etykieta
 • prezentacja możliwości edytorów HTML dostępnych na WIKAMP (ATTO i TinyMCE)
 • prezentacja możliwości ograniczania dostępu i sposobu wyświetlania treści podczas dodawania treści do przedmiotu.
 • wykorzystanie zmiany roli w celu kontroli dostępności materiałów dla studentów

8. Kontrola aktywności w przedmiocie poprzez raporty i logi

Prezentacja:

 • prezentacja logów i indywidualnego raportu powstałych w czasie szkolenia
 • omówienie możliwości sortowania i wyszukiwania w logach

  9. Test sprawdzający zdobytą wiedzę.

  Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 stycznia 2020, 15:29